אבקוס

אבקוס
"מקל הפיקוד של הטמפלרים
תפוח שטוח שעליו חרוט צלב הסדר

שרביט משוחק על ידי אומן הטמפלרים

אבאקוס של המאסטר הטמפלרי הגדול

חשבונייה