פרקים

פיסקה 1

הפרקים שלנו קבועים
יש לנו שנה:
פרקים בתי מקדש (מקומי)

ארגון אדון הבית (מפקד)

10/שנה
פרק אזורי

ארגון הבילי (סגן אזורי)

שנה/שנה
פרק לאומי

ארגון מנהיג המדינה (לוטננט גנרל)

שנה/שנה
פרק כללי

שנה/שנה

הפרק הכללי של הצו, מתכנס מדי שנה (פעמים אחרות כל חמש שנים בערך),

המכובדים והטמפלרים של מסדר בית המקדש המתלבטים בסוגיות פוליטיות ומחליטים על המעשים העוסקים בסדר.
פרק כללי
מסדר המקדש
אבירים עניים של ישו
ומקדש שלמה

פרק כללי טמפלרי