Abacus

Abacus
"Veliteľské veliteľské velenie Templárov
ploché jablko, na ktorom je vyryté kríž objednávky

žezlo, ktoré nosí veľký majster templárov

Abacus du Grand Maitre templier

abacus