Orde van de Arme Tempeliers van Christus en De Tempel van Salomo

De militie van de tempelier

Orde van de Tempel

Tempeliersorde volgens de oorspronkelijke regels en statuten
Authentieke opvolging van Hugues de Payns aan Jacques de Molay.

tot op de dag van vandaag beweren verschillende Tempeliersorden de waardige opvolgers van de Orde van de Tempel te zijn.

Historici moeten nog reageren op deze beweringen.
Wat waar is, in 1314, na de executie van Jacques de Molay en Geoffroy de Charnay, verdween de Orde definitief.
In 1317, Stichting van de Orde van Montesa in Aragon.
In 1319, Stichting van de Orde van Christus in Portugal.
Deze twee Orden zijn de enigen die zouden kunnen beweren de opvolgers van de Orde van de Tempel te zijn vanwege de aanwezigheid van voormalige Tempeliers in hun gelederen.
Wandelend in de voetsporen van onze Voormalige Broeders, is de Orde van de Tempel, Arme Tempeliers tempelier van Christus en de Tempel van Salomo ontwaakt, deel 9 Ridders wordt geregeerd onder de Regels en Statuten van de Orde van de Tempel van 13 januari 1128 van het Concilie van Troyes.
We doen niets anders dan in de voetsporen treden van onze voorouders Ridders Monniken en Tempeliers.


l’Arche d’Alliance

De Tempel van Solomon van de koning