פרקים

פיסקה 1

הפרקים שלנו קבועים
יש לנו שנה:
פרקים בתי מקדש (מקומי)

ארגון אדון הבית (מפקד)

10/שנה
פרק אזורי

ארגון הבילי (סגן אזורי)

שנה/שנה
פרק לאומי

ארגון מנהיג המדינה (לוטננט גנרל)

שנה/שנה
פרק כללי

שנה/שנה

הפרק הכללי של הצו, מתכנס מדי שנה (פעמים אחרות כל חמש שנים בערך),

המכובדים והטמפלרים של מסדר בית המקדש המתלבטים בסוגיות פוליטיות ומחליטים על המעשים העוסקים בסדר.
פרק כללי
מסדר המקדש
אבירים עניים של ישו
ומקדש שלמה

פרק כללי טמפלרי

Google Analytics

Google Analytics is a service used on our website that tracks, reports traffic and measures how users interact with our website content in order for us to improve it and provide better services.

Facebook

Our website allows you to like or share its content on Facebook social network. By activating and using it you agree to Facebook's privacy policy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Integrated tweets and share services of Twitter are used on our website. By accepting and using these you agree to Twitter's privacy policy: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies